سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

هرکه دوستی اش خدایی نباشد، از او بپرهیز، که دوستی اش پلید است و مصاحبت با او شوم . [امام علی علیه السلام]

سایتی که لار

مالَه وه
به ریَوه به ری سایت
ئیمیَلَ
ناسنامه

:: سه رجه م سه ردانه کان ::
1989

:: سه ردانی ئه مروً ::
0

:: سه باره ت به خوًم ::

سایتی که لار
سامان کریم
من ناوم سامان که ریم-ه خه لکی شاروًچکه ی که لارم له کوردستان

:: لینکی سایته که ::

سایتی که لار

:: هاوریَیانم ::

سایتی محمد مجید
گه رمیانی ئه مروً

:: گه ران ::

:: توًمارکردن ::

 

سه شنبه 85/6/28 :: ساعت 5:30 عصر

من ناوم سامان که ریم-ه له شاری که لار ئه م سایته م له 19/9/2006 دروست کردووه

 

ناونیشانی سایتی که لار

www.kalar.cjb.net 


¤ نووسه ر: سامان کریم

نوسینی ئه وانیتر( )